Ženský alkoholizmus

Neexistuje objektívne vysvetlenie skutočnosti, že moderná spoločnosť je ponorená do riek alkoholu, ktoré ako whirlpool vyťahujú zdravých ľudí do náručia a prakticky ich zneškodňujú. Koniec koncov, s relatívne neporušeným fungovaním orgánov a systémov, ľudia nie sú schopní nezávisle uvádzať svoje činy, ktoré spadajú z hustej štruktúry spoločnosti.

To platí najmä vo vzťahu k ženskému alkoholizmu. Z nejakého dôvodu sa nedávno tento konkrétny typ ochorenia začal šíriť epidémiou. Táto skutočnosť nemôže zlyhať vo veľkej rezonancii, pretože je to krásna polovica ľudstva, ktorá je základným prvkom každej bunky v spoločnosti, okolo ktorej sa všetko točí. Musíte to pochopiť a vynaložiť maximálne úsilie na odstránenie alkoholizmu ako hlavného ničiteľa žien..

obsah:

 • Opis choroby
 • Vlastnosti ženského alkoholizmu
 • Známky a príznaky
 • Etapy ženského alkoholizmu
 • Dôsledky ženského alkoholizmu
 • Ako vyliečiť ženský alkoholizmus?

Opis choroby

Ženský alkoholizmus je psycho-narkologické ochorenie spojené s anomálnou závislosťou žien na alkoholických nápojoch a ich systematickým používaním, sprevádzané poškodením mozgového tkaniva a vnútorných orgánov. Zdá sa, že s tým nie je zlé? Všetci pijú alkohol a nič strašného sa nestane. Ale tu sú niektoré funkcie, ktoré sú spojené s ženským telom a závislosť na alkohole vo všeobecnosti.

Alkoholizmus nemožno považovať za pravidelnú konzumáciu nápojov obsahujúcich alkohol v jeho zložení. Nebezpečný sa môže nazývať iba zneužívaním týchto látok, najmä vo veľkých množstvách..

Normálne ľudské telo potrebuje určité množstvo etanolu, ktoré sa vďaka správnej organizácii metabolizmu produkuje denne. Súčasne ženské telo nepoškodí až 50 mililitrov alkoholu v ekvivalente 40 až 50% alkoholového roztoku, ktorý neutralizuje pečeň bez následkov..

 Ale ak simulujete podobnú situáciu, v ktorej etanol bude systematicky prúdiť do krvi, aj v tomto množstve určitá časť prenikne cez hematoencefalickú bariéru. To nevyhnutne spôsobí podráždenie opioidných receptorov, ktoré sú zodpovedné za vznik závislosti na tejto látke. Preto choroba pochádza z diaľky, prechádza na tenkej strane normy a patológie.

S rozvojom závislosti na alkohole sa zvyšuje dávka, ktorá pravidelne vstupuje do tela, čo má toxický účinok na pečeňové bunky, srdce, mozog, nervové tkanivo a obličky. Skôr či neskôr to povedie k nezvratným štrukturálnym zmenám s vývojom zlyhania orgánov, čo ešte viac zhorší toxické účinky na mozog.


Vlastnosti ženského alkoholizmu

Všeobecné vzorce vývinu ochorenia v ženskom a mužskom tele sa nelíšia. Existujú však niektoré funkcie, ktoré spôsobili, že ženský alkoholizmus je samostatnou chorobou. Vyznačuje sa jej zákonmi, ktoré ovplyvňujú vývoj, priebeh, výsledky a liečbu problému. Patria medzi ne:

 • Relatívna psycho-emotívna labilita žien. To znamená, že ich vyššia nervová aktivita je usporiadaná v smere prevládania nie intuitívnej, ale intuitívnej aktivity mozgu. V tomto ohľade sú emocionálne a náchylnejšie na negatívny vplyv stresových faktorov;

 • Zvýšená citlivosť pečeňového tkaniva na toxický účinok etanolu na pozadí znížených schopností enzýmových systémov na spracovanie a neutralizáciu. To vedie k dlhodobému pôsobeniu malých dávok a ťažkej deštrukcii pečene s premenou na cirhózu;

 • Krehká štruktúra nervových buniek a interneuronových spojení. To vedie k zhoršeniu prenosu nervových impulzov už v počiatočných štádiách alkoholizmu u žien;

 • Pomalý prietok krvi v depotných orgánoch. Sú to pečeň a slezina. Je to spôsobené relatívne nízkou aktivitou metabolických procesov, hypotenziou (nízkym krvným tlakom) a veľkým objemom žilových ciev, ktoré navyše prispievajú k poškodeniu týchto orgánov;

 • Slabá štruktúra hematoencefalickej bariéry (špeciálna membrána, ktorá obmedzuje mozog od toxických látok). Výsledkom tejto funkcie je, že alkohol sa takmer bez prekážok dostáva do nechránených neurónov;

 • Znížená vylučujúca funkcia kože a obličiek, ktorá spomaľuje vylučovanie produktov metabolizmu etanolu;

 • Rýchle vstrebávanie v črevách;

 • Nekompatibilita ženských pohlavných hormónov a produktov degradácie alkoholu.

Preto vzniká situácia, že samotná žena, bez toho, aby si to všimla, veľmi skoro začne cítiť potrebu alkoholu. To veľmi rýchlo spôsobuje pokles sebakritiky a akékoľvek pripomienky príbuzných o tomto sa odmietajú. Škody na mozgu, pečeni a iných vnútorných orgánoch sú ešte rýchlejšie. Nakoniec všetko je bleskovo rýchlo, čo vedie k ťažkej forme alkoholizmu s pretrvávajúcou závislosťou a multiorgánovou dysfunkciou..


Známky a príznaky ženského alkoholizmu

Je nepravdepodobné, že samotná žena, ktorá sa dostane do tejto najnebezpečnejšej choroby, bude schopná odhaliť svoje znaky. Hlavnú zodpovednosť má jej rodina a priatelia. Najmä ak vedú správny životný štýl. Samozrejme, v prípade prítomnosti "spolupracovníkov", ktorí žijú podľa zákonov závislosti od alkoholu, nebude možné túto chorobu realizovať vôbec. Takíto ľudia sú naozaj nešťastní, pretože stratia všetko bez toho, aby si to uvedomovali. A keď si myslia - ukáže sa, že čas stráca. Preto je veľmi dôležité si všimnúť ženský alkoholizmus v embryonálnom stave. Jeho príznaky zahŕňajú:

 • Zvýšená túžba piť alkohol, a bez ohľadu na to, čo. Ľudia s alkoholizmom začínajú hľadať akýkoľvek dôvod a dôvod na pitie;

 • Kategoricky popretie pripomienok v ich smere o zneužívaní alkoholu;

 • Zvýšenie dávky alkoholických nápojov potrebných na dosiahnutie stavu intoxikácie, ktoré predtým neexistovalo;

 • Odmietnutie "uhryznúť" po prijatej časti nápojov obsahujúcich etanol a stratu chuti do jedla ako celku;

 • Strata záujmu o tie koníčky a hodnoty, ku ktorým došlo predtým;

 • Blízkosť osoby a vzťah s ľuďmi trpiacimi alkoholovou závislosťou;

 • Nedostatočné správanie: hrubosť, hysteria, obscénna reč, ktoré sa predtým nezaznamenali;

 • Zníženie sebakritiky a inteligencie;

 • Nezodpovedný postoj k práci a využitie všetkých finančných prostriedkov na nákup alkoholických nápojov;

 • Samotné pitie alkoholu;

 • Blueness a opuchy tváre;

 • Zvýšenie veľkosti brucha v dôsledku vývoja alkoholickej cirhózy pečene;

 • Tŕnavé trepky končatín.

Tieto príznaky sa vyvíjajú v závislosti od štádia ochorenia a postupne sa navzájom prekrývajú. Význam ich progresie patrí k zníženej excitabilite centra vracania mozgu. Čím je fáza náročnejšia, tým viac sa zablokuje reflex gagu, čo vedie k tomu, že ženy s alkoholikmi s rozšíreným klinickým obrazom sa nikdy necítia nevoľnosť a zvracajú.


Etapy ženského alkoholizmu

V klinickom priebehu ženského alkoholizmu existujú tri etapy. Ich označenie je účelné z hľadiska vzniku závislosti a komplikácií, ako aj terapeutických opatrení..

Prvá fáza. V patogenetickom vzťahu je reprezentovaný procesom výskytu závislosti od alkoholu. Počas tejto doby sa opiátové receptory stávajú návykovými produktmi etanolových sérií. Práve tento proces otvára začiatok vzniku stabilnej psychologickej závislosti a prechodu procesu do druhej fázy. Klinicky sa to prejavuje nezvyčajnou túžbou ženy piť. Spravidla je to motivované zlým zdravotným stavom, problémami v rodine av práci. Najdôležitejšia vec je to, že sa vyskytuje častejšie, ako bolo skôr zistené, čo poukazuje na to, že mozog nedokáže odolávať patologickej túžbe.

Druhá fáza Vyskytuje sa, keď opioidné receptory spôsobujú podráždenie mozgu pri absencii alkoholu. To naznačuje, že žena už má mentálnu závislosť od nej. Štrukturálne zmeny v mozgových neurónoch a tkanivách vnútorných orgánov chýbajú. Klinické prejavy v tejto fáze sa môžu prejaviť ako opitá forma alebo trvalé prijatie. U žien je charakteristický druhý typ ochorenia, čo vedie k rýchlemu zhoršeniu ženského tela ak prechodu procesu do ďalšieho štádia..

Tretia etapa. Je charakterizovaná nevratnými štrukturálnymi zmenami v opioidných receptoroch, v mozgu a iných orgánoch. To vedie k pretrvávajúcej závislosti od alkoholu, ktorého používanie sa stáva životným štýlom chorého. Navyše, okrem psychickej závislosti, sa rozvíja aj dysfunkcia orgánov..


Dôsledky ženského alkoholizmu

Vzhľadom na skutočnosť, že ženský alkoholizmus je charakterizovaný bleskom, je extrémne rýchlo vedie k vážnym následkom. Všetky z nich buď narušujú normálnu životnú aktivitu, alebo vedú k poškodeniu vnútorných orgánov, ktoré sú nezlučiteľné so životom. Patria medzi ne:

 • Toxická alkoholická encefalopatia s poškodením mozgu;

 • Polyneuropatia so zhoršenou štruktúrou a funkciou všetkých periférnych nervov;

 • Kritické zníženie inteligencie a duševných porúch;

 • Delirium tremens (delirium tremens);

 • Toxická hepatitída s premenou na cirhózu pečene a portálnu hypertenziu s rozvojom ascitu;

 • Predávkovanie a otravy náhradami alkoholu;

 • Zlyhanie obličiek;

 • Akútna nekróza pankreasu a chronická pankreatitída (postihnutie pankreasu);

 • Syndróm kompresie pozície, ktorý sa vyskytuje, keď sa ženy opili do takého stavu, že necítia nič a segmenty končatín. Súčasne dochádza k narušeniu krvného obehu v nich, čo vedie ku vzniku gangrény, po ktorej nasleduje amputácia.

 • Zvýšené riziko srdcového infarktu a mŕtvice.


Ako vyliečiť ženský alkoholizmus?

Pri rozhodovaní o tom, či pomôcť ženám, ktoré trpia alkoholizmom, je potrebné sa riadiť najdôležitejším pravidlom: "zachraňovanie utopujúceho človeka je práca samotného utopujúceho muža". Bez ohľadu na to, ako kruté to môže znieť, ale v skutočnosti je to tak. Ak si žena neuvedomí, že sa odvrátila od správnej cesty v živote, podľahla sa zlým vplyvom, nemal by sa očakávať žiadny účinok z najdrahších liečebných postupov..

Preto by takáto osoba mala byť obklopená potrebnou pozornosťou. Žena by mala cítiť, že je úplná a niekto ju potrebuje. Ale nestojí za to, aby to bolo nabité všetkými druhmi problémov, najmä keď boli vyzvaní na liečbu. Nikdy nemôžete vyvíjať tlak na takúto osobu. Všetky argumenty a pripomienky by sa mali pokúsiť viesť jednoduchým spôsobom. Trpezlivosť je to, čo musia všetci blízky ľudia zásobiť. To je jediný spôsob, ako človeka pochopiť jeho vlastný problém..

Keď k tomu dôjde, nemôžete stratiť deň. Žena by sa mala stať pacientom v liečebnej nemocnici, kde sa bude vykonávať komplexná liečba..

 1. Špecializovaná psychologická a psychoterapeutická pomoc.

 2. Detoxikačná liečba.

 3. Liečba liekov skutočného alkoholizmu - lieky, ktoré vytvárajú odpor voči alkoholu u žien (disulfiram).

 4. Stahovanie alkoholizmu - subkutánna injekcia liekov, ktoré blokujú opiátové receptory mozgu (naltrexón). V závislosti od dávky závisí od trvania lieku..

 5. Kódovanie hypnózou a psychoterapiou.

 6. Korekcia patológie vnútorných orgánov.

Konzistentná a postupná implementácia každej z metód liečby závisí od štádia alkoholizmu a podlieha prísne individuálnemu výberu. Nenechajte sa odložiť s týmto. Koniec koncov, nič v živote nie je len tak.