Ženy, pamätajte! Čím vyššie je sebaúcta, tým je už pas

Tuk ľudia často nenávidia svoje telo a odmietajú sa o ne starať. Vedci hovoria: Ľudia schudzujú rýchlejšie, ak dokážu zmeniť svoj postoj k sebe.

Psychológovia z University of Bangor (Veľká Británia) uskutočnili štúdiu 189 žien, ktoré podstúpili program na korekciu hmotnosti.

Kontrolná skupina (112 osôb) vykonala všeobecné odporúčania týkajúce sa správnej výživy a fyzickej aktivity. A experimentálna skupina (77 žien) okrem toho absolvovala kurz 30 každodenných praktických skupinových stretnutí, v ktorých sa diskutovalo o otázkach sebadôveru, prijímania tela, emočnej prejedanie sa a faktorov, ktoré ju vyvolávajú.

V dôsledku ponaučení účastníkov experimentu došlo k výraznému zvýšeniu ukazovateľov sebahodnotenia, ktoré dokázali zlepšiť vzťahy s ich orgánmi. Samotná akceptácia týchto žien motivovala k tomu, aby žili celý život počas celého obdobia chudnutia, čo znížilo frekvenciu porúch o 58% a ovplyvnilo konečné výsledky: zástupcovia experimentálnej skupiny klesli v priemere o 7% pôvodnej telesnej hmotnosti, zatiaľ čo tí, s ktorými psychológovia nefungovali iba 3%. Zvýšenie sebavedomia bolo teda veľmi dôležitým faktorom pri strate hmotnosti..