Ženská intuícia jej prejavom a významom v modernom svete

Keď už hovoríme o takom zaujímavom a málo skúmanom psychologickom majetku, ako je intuícia, každý si spomenie na akcie, ktoré sa v skutočnosti robili sami bez našej účasti. To sa môže stať pri rýchlom vyriešení životne dôležitých udalostí v krátkom časovom období. V takýchto prípadoch je pre nás podvedomá voľba podvedomím, alebo skôr vývoj rýchleho intuitívneho rozhodnutia. Filozof John White nazýva intuíciu "skúsenosťou vnútorného poznania, ktorá sa dá cítiť tak jasne ako logická myšlienka." Úloha tejto dôležitej kvality je neoceniteľná v sociálnych kontaktoch. V sociálnom svete ženy kladú oveľa väčší význam na komunikáciu a vzťahy. Charakteristiky tohto javu sú uvedené v článku o .

Ženská intuícia je realita alebo fikcia

Spory o vplyve intuitívneho poznania o našich životoch neprestávajú ustupovať vo vedeckých a populárnych publikáciách. Vývoj tejto úžasnej kvality u niektorých ľudí dokazuje ich schopnosť poznať hroziace udalosti skôr, ako sa objavia. Ďalším aspektom tejto témy: ako sa mužská intuícia líši od rovnakej schopnosti u mužov? Intuitívne štúdie u zástupcov rôznych pohlaví dokazujú minimálne rozdiely v tvorbe tejto kvality..

Aké sú mýty o sile tejto kvality v ženskej polovici ľudstva? S najväčšou pravdepodobnosťou je väčší vývoj v ženách takej dôležitej psychologickej charakteristiky ako emocionálna inteligencia. Táto kvalita znamená výraznejšiu citlivosť na emocionálne informácie, citlivosť na rozlišovanie neverbálnych informácií (pohyb, mimika, držanie tela, gestá, tón konverzácie, jemné motorické zručnosti).

U žien je emocionálna citlivosť a sociálne zručnosti rozvinuté. Pomáha im mať skúsenosti s komunikáciou, kontaktmi s opačným pohlavím. Vyšší rozvoj intuície je charakteristický pre jednotlivé ženy aj pre mužov..

Ženy sú viac empatické v komunikácii, častejšie počúvajú, majú tendenciu k empatii. Z tohto dôvodu sa môžu sústrediť na predsudky. Vytvára silnejšie emocionálne a logické súvislosti v oblasti informačnej analýzy, rozhodovania..

Intuícia žien: jej silu a múdrosť

Ženská intuícia je docela "horúca" téma pre diskusiu. V oveľa väčšej miere, než sa predpokladalo, povedzme, pred 10-15 rokmi, sa naše myslenie vyskytuje na záhrade hlavnej scény. Myšlienky, emocionálna pamäť, postoje konajú na dvoch rôznych úrovniach. Ako na vedomie, t.j. svojvoľné a na nedobrovoľnej úrovni (zjednocujúce dojmy vedomého a nevedomého).

Je zaujímavé, že ženská intuícia môže výrazne pomôcť vyriešiť tieto tajomstvá duševného života. U žien je podľa výskumu väčšia zhoda medzi analytickými a intuitívnymi závermi. V tejto súvislosti sú oveľa dôležitejšie kultúrne a prírodné aspekty. Ženy sa orientujú viac na svoju povahu na tvorbu plodov, sú vo vzťahu s mužmi viac pozorní. Do väčšej miery tiež zachytia najmenšie signály od dieťaťa. Ich biologické hodiny klesajú rýchlejšie, takže reprodukčná doba je obmedzená.

Kultúrne rozdiely v živote žien a mužov spôsobujú rozdiely v kvalite emocionality, empatie a sociálnej inteligencie. Ženy majú trochu rozvinutejšiu dohodu medzi analytikou a intuíciou..

Stojí za to plne dôverovať intuícii

Človek často počuje od mužov, že ženská intuícia je niečo, čo nepodlieha žiadnej logike. Ale pokiaľ ide o pragmatické situácie z každodenného života, muži radi dám ženu "dlaň". Ak hovoríte jazykom psychológov: ženská intuícia je kombináciou rozvinutejšej sociálnej inteligencie a bohatej životnej skúsenosti. Okrem prípadov emočnej nerovnováhy u žien. Skôr sme napísali o efektívnych metódach vývoja intuície..

Ale stojí za to tak nepochybne dôverovať intuitívnym dojmom? Táto otázka je vždy prítomná, pokiaľ ide o povahu tohto javu. Ak hovoríme o vplyve podvedomia, vždy musíte byť "ostražitý". Súčasná úroveň vedomostí nám umožňuje dospieť k záveru, že mentálne procesy, ktoré riadia naše správanie sa líšia od mentálnych procesov, ktoré riadia naše správanie, sa líšia od tých, ktoré nám pomáhajú vysvetliť naše správanie Jednoducho povedané, môžeme najprv urobiť voľbu, potom to len ospravedlniť. Možná voľba nemusí byť dostatočne úmyselná a spôsobiť nenapraviteľné škody našim blízkym, pričom život je ďaleko od vašich skutočných cieľov a túžob. Otestujte svoje intuitívne odhady alebo očakávania. Podvedomie vám môže "urobiť" zábavu.

Nemali by ste byť "otrokom" intuície. Aj bohaté životné skúsenosti nebudú schopné chrániť váš "vnútorný hlas" pred nadmernou dôverou. Skontrolujte svoje intuitívne odhady s ohľadom na ich hodnotu a silu..

Ženy uprednostňujú intuíciu, pretože ich duševný systém emočných senzorických signálov pôsobí rýchlejšie. Ale takéto rozhodnutie často založené len na emočných signáloch môže byť chybné, "skoro". Stojí za to skontrolovať logiku dohadov, dojmov, nezdá sa vám to tak spoľahlivé. Rešpektujte silu intuitívnych odhadov, nenechajte také mocné vplyvy poškodiť vaše túžby a motivácie..
Pozri tiež: Poznať pravdu: testy psychológie online, ktoré zmenia myseľ