Vôňa ženy. Ako parfumy ovplyvňujú krásu

Dlho je známe, že vôňa ženy priamo ovplyvňuje vnímanie jej externých údajov mužom. Britskí psychológovia sa rozhodli zistiť, akú úlohu zohráva v tomto procese vôňa svojho parfumu. Za týmto účelom vykonali štúdiu s mužmi rôzneho veku..

Pre experiment použili fotky dievčat, ktoré ukázali mužov. Počas prezerania bola sála striedavo naplnená vôňami čajovej ruže a rybieho oleja. Boli zmenené spolu s fotografiou. Ukázalo sa, že keď sa zvýšil nepríjemný zápach rybieho tuku, muži začali postupne, ale s istotou "podceňovali" hodnotenie fotografií. Ale hneď ako čajová ruža zmenila svoj nepríjemný zápach, hodnotenie sa stalo oveľa vyššie. Stojí za zmienku, že fotografie tej istej dievčiny boli zobrazené dvakrát (pre príjemný a nepríjemný zápach), zatiaľ čo hodnotenia boli veľmi odlišné.

Autorka experimentu, Janina Subbertová, poznamenala, že údaje z tejto štúdie potvrdzujú len dlho známy fakt: príjemná a rafinovaná vôňa robí ženu oveľa atraktívnejšou pre mužov.