Ako sa uistiť, že liečba kvapavkou bola úspešná a ste zdravý

Kaučuková infekcia je jednou z najnebezpečnejších a bohužiaľ rozšírených pohlavne prenosných chorôb. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa každý rok na celom svete dostáva viac ako 200 miliónov ľudí na celom svete. Hlavné nebezpečenstvo kvapavky spočíva v tom, že v poslednej dobe diagnostikovaná a vyliečená infekcia s vysokou pravdepodobnosťou vzniku neplodnosti, tak u žien, ako aj u mužov, ktorí majú kvapavku. Ale ani včasná predpísaná terapia nie vždy účinne eliminuje patologický proces, a preto existujú kritériá úspešnej liečby kvapavky..

Aké kritériá pomôžu potvrdiť úspešnosť liečby kvapavky?

Predpísanie antibiotickej liečby je základom liečby kvapavky, ale nie vždy umožňuje účinnú a rýchlu elimináciu ochorenia. S pomocou jasných kritérií na liečbu kvapavky je možné monitorovať a zabezpečiť, aby sa eliminoval patologický proces a pacient nie je nosičom a distribútorom tejto infekčnej choroby. Takéto kritériá boli vyvinuté v roku 2001 v Európe a sú naďalej relevantné aj dnes. Prísne dodržiavanie odporúčaní európskych usmernení vám umožňuje účinne vyliečiť patológiu a obmedziť ďalšie šírenie choroby medzi sexuálnymi partnermi..

Kritériá úspešnej liečby kvapavky:

  • prvé následné vyšetrenie po ukončení liečby kvapavky;
  • následné vyšetrenia po ukončení liečby kapavou;
  • ktorý má vyšetriť, či má žena infekčnú infekciu.

Prvé následné vyšetrenie po ukončení liečby kvapavky

Prvé kontrolné vyšetrenie ženy s kvapavkou sa uskutoční 7-10 dní po ukončení liečby kapavou. Kritériom na vyliečenie kvapavky počas tohto obdobia je zmiznutie všetkých charakteristických príznakov infekcie pri kvapkách, ako aj neprítomnosť gonokokov v škvrnách z močovej trubice, cervikálneho kanála a konečníka, čo je potvrdené bakterioskopickým vyšetrením. Je možné vykonať provokatívne testy, pri ktorých sa odoberajú škvrny po 24, 48 a 72 hodinách a vyprázdňovanie sa vysadí po 2-3 dňoch. Existuje niekoľko hlavných typov provokácií:

  • fyziologické - vzorka sa odoberá počas menštruácie;
  • chemická - vzorka sa odoberie po mazaní močovej trubice a krčka maternice roztokom dusičnanu strieborného;
  • biologická vzorka po intramuskulárnom podaní gonovácín;
  • fyzikálny test po induktoretómii;
  • strava po podaní slaných alebo pikantných potravín, konzumácia alkoholu;
  • kombinácia rôznych typov provokácií.

Následné vyšetrenia po ukončení liečby kvapavky

Druhá kontrolná štúdia sa uskutočňuje v dňoch nasledujúcej menštruácie, ktorá sa vyskytla u pacienta, ktorý podstúpil liečbu kapavou. Použitie bakterioskopie skúma vypúšťanie z močovej trubice, cervikálneho kanála a konečníka, ktoré sa užívajú trikrát v intervale jedného dňa. Tretie vyšetrenie sa vykonáva po ukončení menštruácie. Pacientovi sa podá kombinovaná provokácia a potom po 24, 48 a 72 hodinách vykoná bakterioskopickú a na 2. a 3. deň bakteriologické vyšetrenie. V obidvoch prípadoch je kritériom úspešnej liečby kvapavky neprítomnosť gonokokov v škvrnách pacienta..

Kto má byť testovaný, ak má žena infekčnú infekciu?

Okrem vyšetrenia samotnej choroby, ktorá sa ochorela kvapalinou, dôležitým bodom je aj vyšetrenie jej sexuálnych partnerov. Všetci partneri, s ktorými mala žena sexuálny kontakt 30 dní pred prvými príznakmi infekcie pri kvapkách, ako aj všetci ľudia, ktorí boli v tesnom kontakte s pacientom, sa zúčastňujú vyšetrenia a povinnej liečby. V prípadoch, kedy kvapavka bola asymptomatická a bola náhodne objavená, skúmajú sa všetci sexuálni partneri, ktorí mali kontakt s pacientom 60 dní pred diagnózou gonoreálnej infekcie. Deti matiek s kvapavkou, rovnako ako všetky dievčatá, by mali byť vyšetrené aj vtedy, ak sa o nich stará osoba, ktorá mala infekčnú infekciu..